Tuesday, January 25, 2011

ЗАВХАН АЙМАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

АЖТХТ, Мерси Корпус олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжих буй “Орон Нутгийн Бизнес ба Аялал Жуулчлалын Хөгжил” төслийн хүрээнд 2011 оны 1 дүгээр сард АЖТХТөвийн ахлах зөвлөх В.Брайн, төслийн менежер О.Оюунгэрэл нар Завхан аймагт ажиллаа. Сургалт аймгийн захиргааны ордны хурлын зааланд явагдсан ба төсөлд хамрагдсан хөдөөгийн бизнес эрхлэгчид болон Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбооноос хэрэгжүүлэж буй “Ногоон Алт” төсөлд хамрагдсан зарим сумдын малчин, малчны нөхөрлөлүүдийн гишүүд хүрэлцэн ирснээр нийт 30 гаран төлөөлөл сургалтанд хамрагдлаа.

Friday, January 21, 2011

ТӨВИЙН 2010 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНМонголын давуу талыг хадгалцгаая

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

2010 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

1.   ТАНИЛЦУУЛГА
2011 онд Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв ТББ тулгын чулуугаа тавьж үүсэн байгуулагдсаны 5 жилийн ой тохионо. Өнгөрсөн 4 жилийн ололт, амжилтаа эргэн харахад бидний сэтгэл бахархал дүүрэн байна. Ирж буй онд та бүхэнтэйгээ хамтран олон шинэ төсөл, ажлуудыг эхлэх, мөн одоогийн төсөл, ажлуудаа амжилт дүүрэн үргэлжлүүлэхийг зорин тэмүүлж байна.

2.   ТОГТВОРТОЙ, ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ БИД ДЭМЖИЖ БАЙНА
·         СЭТГҮҮЛ. Бидний бэлтгэн хүргэдэг “Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил” сэтгүүл Монголын аялал жуулчлалын салбарын сэтгүүл болж салбарын хэлэлцүүлгийн гол индэр болж чадсан билээ. 2010 онд Монголын аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвар, Аялал жуулчлал ба мэдээллийн технологи, Тогтвортой загасчлал, Жуулчны баазын эко менежмент сэдэвтэй 4 дугаарыг эрхэм уншигч олондоо өргөн барив.
·         ECEAT. Зүүн ба Өмнөд Азийн орнуудад тухайн орны нөхцөл байдалд тохирсон Нутгийн Иргэдэд Тулгуурласан Аялал Жуулчлалыг хөгжүүлэх, холбогдох стандартуудыг бий болгох, нутгийн иргэд, нөхөрлөлүүдийн мэдээллийг олон улсын зах зээлд хүргэх энэхүү төслийг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүллээ.
·         Монголын Аялал Жуулчлал төслийг Нидерландын засгийн газрын дэргэдэх Хөгжиж Буй Орнуудын Экспортыг Дэмжих Төвийн дэмжлэгтэйгээр манай төв 2010 оны 12 сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төслийн Стратегийн зөвлөгөөнийг 11 сард зохион байгуулсан бөгөөд одоогоор нэр бүхий 19 тур оператор компани төсөлд хамрагдахаар сонгогдоод байна. 2014 оны 12 сар хүртэл үргэлжлэх уг төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхээр Монголын аялал жуулчлалын салбарын төрийн болон төрийн бус бүх байгууллагууд Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм.
·         Оюутны Клуб. Аялал жуулчлалын сургуулиудын оюутнуудаас бүрдсэн 30 гишүүн бүхий “Залуус Өөрчлөлт Хийж Чадна” оюутны клуб энэ жилийн хугацаанд аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчид болон оюутнуудын дунд Хөдөлмөрийн бирж, гишүүд болон бусад оюутнуудын дунд богино хугацааны эко аяллууд, сургалт семинаруудыг зохион байгууллаа.

3.   ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИЖ БАЙНА
Бид 2010 онд:
·         Ховд, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгуудын 25 нөхөрлөл, малчны бүлгүүдэд Аялал жуулчлалд хэрхэн оролцох, түүнээс үр ашгийг нь хэрхэн хариуцлагатай хүртэх тухай зөвлөгөө өгч сургалт зохион байгууллаа.
·         Хөдөө орон нутгийн хүүхэд багачуудад зориулсан Нүүдлийн Гэр Номын Сан энэ жил Булган, Өвөрхангай, Архангай аймгуудад үйл ажиллагаагаа явуулж 2000 илүү хүүхэд багачууд үйлчлүүллээ.

4.   ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, ТҮҮНИЙ ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД
Бид 2010 онд:
·         Говьсүмбэр аймгийн нутагт орших Чойрын Богд уулын менежментийн төлөвлөгөөг сайжруулав.
·         Сүхбаатар аймгийн нутагт орших Талын агуйн аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг сайжруулахад аймгийн холбогдох албаны хүмүүс болон орон нутгийн аялал жуулчлалын байгууллагуудтай хамтран ажиллав.

5.   МАНАЙ ТУРШЛАГАТАЙ БАГ
Мэргэжлийн өндөр мэдлэг чадвар, ажлын арвин туршлагыг хослуулсан Монголын болоод Олон улсын аялал жуулчлалын зах зээл дээр нэр хүндтэй экспертүүдийн баг, холбоод манайд ажиллаж байна.

6.   ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Бид 2010 онд ECEAT, CBI Netherlands, The World Bank, WWF, UNDP, The International Ecotourism Society, GTZ, Asia Invest, USAID, Sustainable Travel International, Adventure Travel Trade Association, Global Sustainable Tourism Criteria, Green Leaf Foundation, ECE, SNV, Totems Environment, Le Mercantour, Tourism Council of Bhutan, Eco Tourism Australia, TEATA, NATAS болон IAPAS зэрэг байгууллагуудтай ойр хамтран ажиллалаа.

7.   2011
     2011 онд бид одоогийн төсөл хөтөлбөрүүд, ажлуудыг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ Өмнөговь аймгийн Аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөгөөг бичих, ITB Берлин үзэсгэлэн яармаг дээр Монголын “Эко туризм”-ийн танхим хэсгийг даан илтгэл, танилцуулга, идэвхижүүлэлтийг хийх зэрэг шинэ төсөл хөтөлбөр, ажлуудыг гүйцэтгэхээр бэлтгэл ханган ажиллаж байна.

8.   ГЯЛАЙЛАА
     Энэ хугацаанд бидэнтэй санхүүгийн тал дээр хамтран ажилласан Мерси Кор Монгол, CBI Недерланд, ECEAT, Иституто Ойкос Итали болон Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын Албаны хамт олон та бүгдэд гүн талархал илэрхийлье.
 
Холбоо барих:
Tel and Fax: 976 – 11 – 35 46 63

Thursday, January 20, 2011

ANNUAL REPORT of STDC, 2010Let’s keep Mongolia unique

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT CENTER, MONGOLIA

ANNUAL REPORT 2010

1.       INTRODUCTION
2011 will be the 5th anniversary of the Sustainable Tourism Development Centre; looking back over the last four years we are proud of what we have achieved and we are looking forward to developing a number of exciting new projects working with our friends and partners in 2011.

2.       PROMOTING A SUSTAINABLE and COMPETITIVE TOURISM SECTOR
·         Journal. Our journal is now established as the major forum for discussing international issues in tourism in a Mongolian context. In 2010 we published 4 editions, - on Mongolian Tourism Competitiveness, Tourism and Information Technology, Fly Fishing and Tourism and Eco-management and Tourist Camps.
·         ECEAT. We completed this three year project to develop common Community Based Tourism standards within South & East Asian countries based on the destination context and the expectations of the international consumer and tour operator markets.
·         Working with Mongolian Tourism Association we secured funding form CBI Netherlands to implement Export Coaching Programme for Mongolian Tour Operators. STDC organised a strategic conference in November and 19 Mongolia Tour Operators have been selected to participate. Mongolian tourism government and nongovernmental organizations have signed a MOU, agreeing to work together on this project. This programme will continue until December 2014.
·         Student Club. “Youth Can Make Difference” students club has 30 members from different travel and tourism universities. The Club organized Labour Exchange between tourism stakeholders and students, short eco friendly trips and training and lectures for the members and students.

3.       SUPPORTING RURAL COMMUNITIES
In 2010 we:
·         Helped rural 25 rural communities in Gobi Altai, Ovorkhangai and Hovd aimags communities benefit from tourism through technical advice and assistance.
·         Our nomad  library in Bulgan, Uvurkhangai and Arkhangai aimags was visited by more than 2000 children.

4.       PROTECT  and ENHANCING THE ENVIRONMENT
In 2010 we:
·         We developed management plan for Choiriin Bogd Protected Area in Gobisumber aimag.
·         We worked with aimag officials and local tourism entrepreneurs to improve visitor management at Tal Cave in Sukhbatar aimag.

5.       AN EXPERIENCED TEAM
We have an experienced team of Mongolian tourism experts with both practical experience and good knowledge of international markets and a team of international associates.

6.       AN INTERNATIONAL VIEW
In 2010 STDC we worked closely with ECEAT, CBI Netherlands, The World Bank, WWF, UNDP, The International Ecotourism Society, GTZ, Asia Invest, USAID, Sustainable Travel International, Adventure Travel Trade Association, Global Sustainable Tourism Criteria, Green Leaf Foundation, ECE, SNV, Totems Environment, Le Mercantour, Tourism Council of Bhutan, Eco Tourism Australia, TEATA, NATAS and IAPAS.

7.       2011
        In 2011 we are looking forward to continuing our exiting work and developing exciting new projects, including, - developing a Tourism Master Plan for South Gobi aimag and promoting ecotourism at ITB on behalf of the Ministry of Nature, Environment and Tourism.

8.       THANKS
        We are pleased to have received financial support from Mercy Corps Mongolia, CBI Netherlands, ECEAT, Istituto Oikos Italia and Administration of Ulaanbaatar city.

Contact address:
Tel and Fax: 976 – 11 – 35 46 63

Friday, January 14, 2011

МОНГОЛЫН ЭКО ТУРИЗМЫН ХӨГЖИЛТ

СЭТГҮҮЛИЙН 2011 ОНЫ ЭХНИЙ ДУГААРЫГ ITB BERLIN 2011 -Д ЗОРИУЛАН АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ХЭВЛЭХЭЭР БЭЛТГЭЖ БАЙНА. СЭДЭВ НЬ "МОНГОЛЫН ЭКО ТУРИЗМЫН ХӨГЖИЛТ", АГУУЛГА НЬ:
  • MONGOLIAN BIODIVERSITY
  • MONGOLIAN CULTURE
  • MONGOLIAN ECONOMY
  • MONGOLIAN ECO TOURISM EXAMPLES 
ЗЭРГИЙН ХҮРЭЭНД БЭЛТГЭГДЭНЭ. А4 ХЭМЖЭЭТЭЙ, ӨНГӨТ, 68-ААС ДООШГҮЙ ХУУДАСТАЙ БАЙНА. ЭНЭ АГУУЛГЫН ХҮРЭЭНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСВЭЛ ЯАРАЛТАЙ ХОЛБОО БАРИНА УУ. ТА БҮХЭН ТУХАЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭНД НИЙТЛЭЛ БИЧИЖ БОЛНО, МЭДЭЭЛЭЛ БИЧИЖ БОЛНО, ӨӨРСДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ БИЧИН ОРУУЛЖ БОЛНО. 

99033327
JOURNAL@STDC-MONGOLIA.ORG