Thursday, February 10, 2011

Өмнөговь аймгийн Аялал жуулчлалын Мастер төлөвлөгөөМанай Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв “Өмнөговь аймгийн Аялал Жуулчлалын Мастер Төлөвлөгөө”-г олон улсын чанарын төвшинд нийцүүлэн хийхээр Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-тай албан ёсоор гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ýíýõ¿¿ ìастер төлөвлөгөө õèéгдсэнээр