Friday, November 19, 2010

"МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ" төслийн ЗӨВЛӨГӨӨН амжилттай боллоо


. . . . Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв ТББ (АЖТХТ) нь Нидерландын засгийн газрын дэргэдэх Хөгжиж Буй Орнуудын Экспортыг Дэмжих Төв (CBI) байгууллагатай хамтран Монголын Аялал Жуулчлалтөслийг хэрэгжүүлж эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Монголын аялал жуулчлалын тур оператор компаниудыг Европын зах зээлд тодорхой бодлоготойгоор сурталчлах, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, улмаар байгаль орчин, нийгэм соёлд ээлтэй хариуцлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг олон талын боломжууд нээгдэх юм.
“Монголын аялал жуулчлал” төслийн үйл ажиллагааны нээлтийн хурал, оролцогч талуудын зөвлөгөөн 2010 оны 11 сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Бишрэлт зочид буудлын хурлын зааланд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хуралд CBI байгууллагын шинжээч мэргэжилтнүүд, төслийн удирдах зөвлөлийн гишүүд, Монголын тур оператор компаниудын төлөөлөгчид болон албаны бусад хүмүүс хүрэлцэн ирсэн.

. . . . Уг төсөл нь CBI байгууллага болон Монголын аялал жуулчлалын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд болох МҮХАҮТ-ийн Аялал Жуулчлалын Зөвлөл (МҮХАҮТ), Аялал Жуулчлалын Үндэсний Төв (АЖҮТ), Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо (МАЖХ), Үндэсний Аялал Жуулчлалын Байгууллага (ҮАЖБ), Монголын Аялал Жуулчлалын Багш Судлаачдын Нийгэмлэг (МАЖБСН), Аялал Жуулчлалыг Дэмжих Төв (АЖДТ), Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв (АЖТХТ) зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байгаа болно.
ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Wednesday 17th November
08.30 – 09.00
Registration
09.00 – 09.30
Welcome, introduction of the programme, introduction of the participants.
Henri van Dun (CBI)
MNET Orgodol.Ts
MCOC Nergui.Sh
MNTC Purevsuren.G
MTA Erdenebat.N
MNTO Indraa.B
09.30 – 09.45
Introduction of the CBI.
Wim van Heumen (CBI)
09.45 – 10.30
The EU markets for long-haul tourism.
Clive Bishop (CBI)
10.30 – 10.45
Tea Break
10.45 – 11.15
Training needs of tour operators. Results of commissioned research among tour operators.
Professor Gansukh (STTRM)
11.15 – 12.00
Mongolian Tourism: the view from outside
Brian Watmough
12.30 – 1245
Marketing Mongolian Tourism on EU markets. Case studies of marketing approaches by 2 destinations.
Clive Bishop (CBI)
13.00 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.30
Discussion in break out groups on how to position Mongolia in international markets
Clive Bishop
15.30 – 15.45
Tea break
15.45 – 1700
Discussion in break out groups on marketing, access, human resources and sustainability
all
17.00 – 17.30
Summary
Henri
Thursday 18th November
08.45-09.00
Registration
09.00 – 09.30
Opening Day 2 and Summary of Day 1 findings and days 2 programme.
Henri van Dun (CBI)
09.30 – 10.00
10.00-10.45
Introduction towards a Sustainable Development of the Tourism Supply Chain.
Discussion in break out groups followed by reporting back on the sustainable supply chain.
Gantemur (STDC)
10.45 – 11.00
Tea break
11.00 – 12.00
Discussion in break out groups to develop inventory of Actions to realize Short Term and Long Term Objectives and identify Major Obstacles while deploying the Actions.
Henri van Dun (CBI)
12.00 – 1300
Reporting back on commonly shared and endorsed actions based on the inventory
Henri van Dun (CBI)
- Groups
13.00 – 14.00
Lunch
14.00 – 14.45
The action plan and communication strategy
Henri van Dun (CBI)
- All
14.45 – 15.30
Roles, responsibilities, involvement various stakeholders
Henri van Dun (CBI)
15.30 – 15.45
Tea break
15.45 – 16.30
Procedures and Responsibilities regarding follow-up of the action plan
Wim van Heumen (CBI)
16.30 – 17.00
Closure
Henri van Dun (CBI)

DrinksМОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХУАНЛИ
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХЭСЭГ
ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСАЛСАН, ОРОЛЦСОН ОЮУТНУУД
CBI байгууллагын экспертүүд, Монголын аялал жуулчлал төслийн Зөвлөх багийн гишүүд ба төсөлд хамрагдагсадын төлөөлөл

info@stdc-mongolia.org journal@stdc-mongolia.org

No comments: