Monday, March 28, 2011

АЖЛЫН БАЙРНЫ САНАЛУУДТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ


Alpha team tour LLC
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2005
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    inbound
o    outbound
o    domestic 
·         Ажлын байрны санал:

Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Орчуулагч


Жолооч

·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 travelgobimongolia@gmail.com
·         Байгууллагын утас:                         70111918


DREAM GOBI жуулчны бааз
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2000 он
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Түр оператор
o    Жуулчны бааз
·         Ажлын байрны санал:

Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Туслах ажилд
3 (эрэгтэй)
Өмнөговь аймаг, жуулчны баазад·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 info@jamo.mn
·         Байгууллагын утас:                         315379


Дуут Ресорт жуулчны бааз
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2009
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Жуулчны бааз
·         Ажлын байрны санал:
Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Менежер
1
Архангай аймаг, Цэнхэр сум
Туслах тогооч
1
-------------“--------------------
Бэлтгэгч
1
-------------“--------------------
Буудлын үйлчлэгч
1
-------------“--------------------
Гэрийн үйлчлэгч
5
-------------“--------------------
Цагаан хэрэглэл угаагч
1
-------------“--------------------
Зөөгч
1
-------------“--------------------
Бармен
1
-------------“--------------------
Үйлчлэгч
1
-------------“--------------------
Экологич-цэцэрлэгч
1
-------------“--------------------
Эмэгтэй бассейний үйлчлэгч
1
·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 duutresort@yahoo.com
·         Байгууллагын утас:                         70110024


Õàëèóí òðýéâýë ÕÕÊ
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     ... 1999
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Òóð îïåðàòîð
o    Æóóë÷íû áààç
·         Ажлын байрны санал: ... /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
òîãîî÷
1
Ñ¿ì æóóë÷íû áààç
Ǻºã÷, áàðìåí
2
Ñ¿ì æóóë÷íû áààç
Ãýðèéí ¿éë÷ëýã÷
2
Ñ¿ì æóóë÷íû áààç·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 Info@khaliuntravel.com
·         Байгууллагын утас:             314889


Хөвсгөл Мон Трэвэл
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:      1999
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Тур оператор  
o    Жуулчны бааз  
o    Зочид буудал  
·         Ажлын байрны санал: /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Баазын үйлчилгээний ажил
4-6 дадлагын оюутан
Хөвсгөл аймаг, Хатгал сум·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 Info@montravels.com
·         Байгууллагын утас:                         99293896, 99694142


Нууц Товчоо ХХК
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2005
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Бааз
o    Ресторан
·         Ажлын байрны санал: ... /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/
Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Цогцолборын менежер
1
Хөдөө 
Маркетингийн менежер
1
УБ хотод
Ресепшин
1
Хөдөө
Аж ахуйн дарга
2
Хөдөө
Бармен
1
Хөдөө
Зөөгч
1
Хөдөө
Массажист
1
Хөдөө
Тогооч
2
Хөдөө
Туслах тогооч
3
УБ хотод, хөдөө
Хаус гибер
6
Хөдөө
Харуул
2
Хөдөө·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 info@mongoliansecrethistory.mn
·         Байгууллагын утас:                         680450


НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:      2009 ОН
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Төрийн байгууллага /Жуулчны мэдээллийн төв/
·         Оюутан дадлага хийлгэх санал: 5-15 
/ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэд
Ажиллах газрын байрлал
Мэдээллийн төвд ажиллах
5-15
Сүхбаатарын талбайн хажууд ЖМТ·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 info@ubtourism.mn
·         Байгууллагын утас:                         70118083, 70117093  


EASY TOUR LLC
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2011
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Тур оператор /Outbound/
·         Ажлын байрны санал: Аяллын мэргэжилтэн  /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэд
Ажиллах газрын байрлал
Аяллын мэргэжилтэн /оффист/
2
13-р хороолол, Престиж төв·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 mn.easytour@yahoo.com
·         Байгууллагын утас:                         11-452233


Õóñòàé æóóë÷íû áààç
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2000
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Æóóë÷íû áààç
·         Ажлын байрны санал: ... /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Ãèä
5
ÕÁÖÃ
Òóñëàõ ìåíåæåð
1
ÕÁÖÃ
Ãýðèéí ¿éë÷ëýã÷
3
ÕÁÖÃ
·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 takhi@hustai.mn
·         Байгууллагын утас:                         21-245087


Талын Үнэг ХХК
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2008
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
·         Тур оператор
·         Ажлын байрны санал: ... /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэд
Ажиллах газрын байрлал
Хөтөч – Орчуулагч
10
Хөдөө орон нутагт, улирлын чанартай
Тогооч
5
Хөдөө орон нутагт, улирлын чанартай
Оффис менежер
1
Улаанбаатарт, байнгын ажлын байр
Жолооч
10
Хөдөө орон нутагт, улирлын чанартай
Дадлага хийх оюутан
2
Улаанбаатарт
·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 info@mongolei.com
·         Байгууллагын утас:                         70111323


Тэр Их Жуулчин ХХК
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2005.
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Жуулчны бааз
·         Ажлын байрны санал: ... /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/

Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Ахлах тогооч
1
Архангай, Тариат сум
Баазын менежер
1
Архангай, Тариат сум
Гэрийн үйлчлэгч
2
Архангай, Тариат сум
Oффис менежер
1
УБ хот, Төмөр зам
·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 info@terikhjuulchin-tours.mn
·         Байгууллагын утас:                         242441, 55159333

Хөвсгөл трэвэл компани
Сэргэлэн, англи хэлний мэдлэг сайтай, оффисийн туслах ажилтан 1, хээрийн аяллын тогооч 2 хүн, зочид буудлын үйлчлэгч 2 хүн, аяллын жолооч 1 хүн тус тус ажилд авна. Хөвсгөл трэвэл компани. Утас: 98779989, info@hovsgoltravel.com, www.hovsgoltravel.com

Тойлогт жуулчны бааз
Сайн англи хэлтэй жуулчны баазын менежер, жуулчны бааз дээр ажиллах нярав, цахилгааны мэдлэгтэй архи дарс хэрэглэдэггүй эрэгтэй хүн, англи хэлтэй морин аяллын хөтөч тус тус авна. Тойлогт жуулчны бааз. Хөвсгөл аймаг. Хөвсгөл нуур. Утас: 98779989, info@hovsgoltravel.com, www.hovsgoltravel.com Ашихай” жуулчны бааз
·         Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн он:     2006
·         Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны чиглэлүүд:     /оператор, бааз, буудал г.м/
o    Тур оператор
o    Жуулчны бааз
·         Ажлын байрны санал: ... /ажлын байр, хэдэн хүн, хаана ажиллах – хүснэгтийг бөглөх/
Ямар ажлын байранд
Хэдэн хүн
Ажиллах газрын байрлал
Баазын менежер
1
бааз
Орчуулагч,хөтөч /Англи/
5
Оффис болон бааз
Гэрийн үйлчлэгч
5
бааз
Баазын үйлчилгээний ажилчид
10
бааз
·         Байгууллагын мэйл хаяг:                 tseegii@ashihai.mn
·         Байгууллагын вэб сайт:                   www.ashihai.mn
·         Байгууллагын утас:                         315459, 99201905

պ人 îðîí íóòàãò àæèëëàõ áîëîìæòîé òîãîî÷ àæèëä àâíà. Öàëèí ºäºð. Õîëáîî áàðèõ óòàñ: 88133855, 95144470

“Монгол Шилтгээн” зочид буудал
 1. Захиалгын менежер
Орон тоо           1
Тавигдах шаардлага
·         Их дээд сургууль төгссөн
·         Монгол хэл бичгийн чадвартай
·         Албан бичиг хөтлөх чадвартай
·         Англи хэлний ярианы болон бичгийн өндөр чадвартай
·         Харилцааны соёлтой
·         Эмэгтэй
 1. Рестораны үйлчилгээний менежер
Орон тоо           2
Тавигдах шаардлага
  • Их дээд сургууль төгссөн
  • Англи хэлний дунд болон дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
  • Харилцааны соёлтой
 1. Ресепшн
Орон тоо           2
Тавигдах шаардлага
·         Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
·         Ачаалал даах чадвартай
·         Харилцааны соёлтой
 1. Европ хоолны тогооч
Орон тоо           2
Тавигдах шаардлага
·         Мэргэжлийн диплом эсвэл үнэмлэхтэй
·         Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан
·         Ажлын ачаалал даах чадвартай
 1. Туслах тогооч
Орон тоо           4
Тавигдах шаардлага
·         Мэргэжлийн диплом эсвэл үнэмлэхтэй
·         Ажлын ачаалал даах чадвартай
 1. Бармен
Орон тоо           2
Тавигдах шаардлага
·         Мэргэжлийн үнэмлэхтэй
·         Ресторанд ажиллаж байсан туршлагатай
·         Ажлын ачаалал даах чадвартай
 1. Зөөгч
Орон тоо           10
Тавигдах шаардлага
·         Ажлын ачаалал даах чадвартай
·         Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй
 1. Зочид буудлын үйлчлэгч
Орон тоо           8
Тавигдах шаардлага
·         Ажлын ачаалал даах чадвартай
 1. Хамгаалагч
Орон тоо           2    Утас:                315512  Е-mail:              info@hotel-mongolia.com

Англи хэл, Итали хэлний хөтөч авна. 321489 - Nomadic Journeys.   

angil helnii guede ajild avna oyutan bj bolno.Utas 88701918 


1 comment:

Anonymous said...

gaigui tsalin ondor ajil bn uu