Tuesday, December 7, 2010

МЭДЭЭЛЭЛ ХЭВЛҮҮЛЭЭРЭЙ

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ ДЭЭРЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАМААР БАЙНА УУ

Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил
сэтгүүлд мэдээлэл нийтлээрэй

Мэдээлэлд тавигдах шаардлага:
-      Аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбартай мэдээлэл байх,
-      Шинэлэг, онцгой, сонирхолтой, хэрэгцээ өндөртэй мэдээлэл байх,
-      10 хүртэлх өгүүлбэр бүхий хэмжээтэй байх,
-      Холбогдох чанартай фото зургийг хавсаргасан байх,
-      Эх сурвалжийг тодорхой бичсэн, оруулсан байх, /бүтэн линкийг/
-      Эх хэл дээрх мэдээллийг нь давхар хавсаргасан байх,
-      Холбогдох хаягаа тодорхой бичсэн байх, /сургууль, курс, мэргэжил, нэр, мэйл хаяг, утас/
-      2010.12 сарын 10-нд багтаан journal@stdc-mongolia.org хаягаар илгээх,

Шалгарсан мэдээ, мэдээллийг сэтгүүлийн шинэ дугаарт нэр, хаягтай нь хэвлэх боломжыг олгож байна. /БҮХ ЮМАА ТОДОРХОЙ БИЧНЭ ҮҮ/

Яараарай, танд амжилт хүсье Оюутнуудаа

No comments: